HemTeknikområdenOm företagetProjektPublikationerKontakta ossSökLogga inPå svenskaIn English

GRV är ett konsultföretag med specialistkompetens inom:

• Geoteknik med grundläggning
• Vibrationsfrågor i jord och berg
• Riskhantering och riskreducering.


Vi arbetar med anläggningsprojekt i Skandinavien men medverkar även i stora och små uppdrag i andra regioner.

Våra tjänster anpassas till projektets art och uppdragsgivarens behov, från planering och
projektering till genomförande, kontroll och övervakning.

För närvarande deltar GRV i flera internationella anläggningsprojekt, som projektör av grundförstärkningsarbeten, bl a på Irland, i Oman, Hong Kong och Saudi Arabien, Angola, Danmark m fl.

LADDA NER PUBLIKATIONER AV K.R. MASSARSCH

_______________________________
Projekt


Läs mer om våra projekt
Geoteknik Vibrationer Riskhantering
Geoteknik med grundläggning

-Pålgrundläggning
-Jordförstärkning
-Schaktning
Vibrationer

- Vibrationsproblem från tåg och vägtrafik
- Anläggningsarbeten såsom sprängning, pålning eller jordpackning
- Industriella processer och vibrerande maskiner
- Jordbävningsfrågor.
Riskhantering & riskreducering

GRV har utvecklat ett effektivt riskhanteringskoncept. En viktig del av vår verksamhet är att aktivt delta i anläggningsprojekt, genom övervakning, kontroll och analys av mätdata.

Geo Risk & Vibration AB | Solna Torg 13, 3tr | SE171 45 SOLNA | Sweden
Provided by Webforum